தமிழினத்திற்கான தனித்துவமான ஊடகம்
Browsing Tag

ஆரோக்ய ராஜீவ்

தமிழக வீரர் ஆரோக்ய ராஜீவ் ஆசிய கிராண்ட் பிரி தடகளப் போட்டியில் தங்கம் வென்றார்

ஆசிய கிராண்ட் பிரி தடகளப் போட்டி தாய்லாந்தில் நடைபெற்றது. அதில் 400 மீட்டர் ஓட்டத்தில் தமிழக வீரர் ஆரோக்ய ராஜீவ்…