தமிழினத்திற்கான தனித்துவமான ஊடகம்

இன்றைய குறள்..

குறள் 551:   கொடுங்கோன்மை.

கொலைமேற்கொண் டாரிற் கொடிதே அலைமேற்கொண்டு
அல்லவை செய்தொழுகும் வேந்து.
உரை:,
குடிகளை வருத்தும் தொழிலை மேற்கொண்டு, முறையல்லாத செயல்களைச் செய்து நடக்கும் அரசன் கொலைத் தொழிலைக் கொண்டவரை விடக் கொடியவன்.

Comments
Loading...