தமிழினத்திற்கான தனித்துவமான ஊடகம்

தேசியத் தலைவரின் சிந்தனையிலிருந்து…

நான் பேச்சுக்குத் தருவது குறைந்தளவு முக்கியத்துவமே: செயலால் வளர்ந்த பின்புதான் நாம் பேசத் தொடங்கவேண்டும்

Comments
Loading...