தமிழினத்திற்கான தனித்துவமான ஊடகம்

பிரான்ஸ் Fontainebleau காட்டிலுள்ள வியக்கவைக்கும் கல் உருவங்கள்…

-பிரான்சில் உள்ள  மிகப்பெரிய காடு Fontainebleau காடு, இது  250 சதுர கிலோமீட்டர்கள் பரப்பளவைக்கொண்ட இந்த காட்டுக்குள் ஒரு இயற்கை அதிசயம் உண்டு.

இந்த காட்டில் 44 வீதம் Oak மரங்கள் நிறைந்துள்ளன. அவை தவிர பல வகை மரங்கள், செடிகள், விலங்கினங்கள், ஊர்வன என நீளும் பட்டியலில் இறுதியாக சேர்வது அங்குள்ள  கற்பாறைகள்.

அதாவது அந்த கற்பாறைகள்  சாதாரண பாறைகள் அல்ல. அங்குள்ள  ஒவ்வொரு பாறையும் ஒவ்வொரு தோற்றத்தில் காணப்படுகின்றது.

வெட்கத்தில் தலையை குணிந்துகொண்டிருக்கும் யானை , கடைக்கண்ணால் பார்க்கும் திமிங்கிலம் என அங்குள்ள பாறைகள் காண்போரை ஈர்க்கும் விதத்தில் அமைந்துள்ளது.

இதில் ஆச்சரியம் என்னவென்றால் அவை அனைத்தும் இயற்கையாக தோன்றியவை. அங்குள்ள் எவையும் மனிதர்கள் உருவாக்கவில்லை.

மேகமூட்டங்கள் சில வேளைகளில் நமக்கு ஒரு உருவத்தை ஒத்து இருப்பதாக தோன்றும் இல்லையா. அதேபோன்று அங்குள்ள கற்பாறைகளும் வியக்கத்தக்கவையில் அமைந்துள்ளது.

Comments
Loading...