தமிழினத்திற்கான தனித்துவமான ஊடகம்

விரைவில் தமிழகத்திற்கும் பலாலிக்குமான விமான சேவைகள்…

இந்த ஆண்டு இறுதிக்குள் தமிழகத்தின் விமான  நிலையத்திலிருந்து புறப்படும் அன்டனோவ் (Antonov) தர விமானம்  பலாலி விமான  தளத்தில்  தரையிறங்கும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
பலாலி விமான  தளத்துக்கும், தமிழகத்தின் சென்னை, மதுரை, திருச்சி விமான தளங்களுக்கும் இடையிலான தூரம் மிகக் குறைாகவே உள்ளது.
இதன் காரணமாக வானூர்திகள் தமது வான் பாதையிலிருந்து தாழிறங்கத் தொடங்கும் போது எந்த வானுர்தி நிலையக் கட்டுப்பாட்டுக்குள் இருக்க வேண்டும் என்பது தொடர்பான தொழில்நுட்ப பிரச்சினை எழுந்துள்ளது.
இந்த  பிரச்சினைகளைத் தீர்ப்பதற்காக இலங்கை  இந்திய  சிவில் விமான திணைக்களத்தின் அதிகாரிகளு இடையிலான மிக முக்கிய உயர்மட்டச் சந்திப்பு  ஒன்று கொழும்பில் நடைபெறவுள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்தச் சந்திப்பின் பின்னர்  திருச்சி அல்லது மதுரையில் இருந்து இந்த  ஆண்டிறுதிக்குள் பலாலி விமான  தளத்துக்கு  விமானம்  நிச்சயம் தரையிறங்கும் என்றும் இரு நாட்டு அதிகாரிகளும் நம்பிகை  வெளியிட்டுள்ளனர்.
இதேவேளை  கடந்த மாதம் இந்திய அதிகாரிகள் மூவரும், பலாலி விமான ஓடுபாதை மற்றும் விமான நிலைய அமைவிடம் என்பன தொடர்பில் ஆராய்ந்து சென்ற நிலையில் வானூர்திப் பாதை வரையும் பணி எற்கனவே ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளமையும் இங்கு  குறிப்பிடத்தக்கது
Comments
Loading...