தமிழினத்திற்கான தனித்துவமான ஊடகம்
Browsing Tag

சுரேன் ராகவன்

இலங்கைக்கான ஐ.நா வதிவிடப் பிரதிநிதி ஹனா சிங்கர் மற்றும்  வட மாகாண ஆளுநர் கலாநிதி…

இலங்கைக்கான ஐ.நா வதிவிடப் பிரதிநிதி ஹனா சிங்கர் மற்றும்  வட மாகாண ஆளுநர் கலாநிதி சுரேன் ராகவனுக்குமிடையில்   …

வடக்கில் முதன்முறையாக வடமாகாண ஆளுநரின் ஏற்பாட்டில் பௌத்த மாநாடு ….

வடமாகாணத்தில்  முதன்முறையாக பௌத்த மாநாடொன்றை நடத்துவதற்கான ஏற்பாடுகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளன. வட மாகாண ஆளுநர்…

வடமாகாண ஆளுநராக ரெஜினோல்ட் கூரே வரவேண்டுமென போராட்டங்கள் நடத்தியவர்கள் புதிய…

வடமாகாண ஆளுநராக ரெஜினோல்ட் கூரே வரவேண்டுமென போராட்டங்கள் நடத்தியவர்கள் தற்பொழுது புதிய ஆளுநர் கலாநிதி சுரேன் ராகவன்…