தமிழினத்திற்கான தனித்துவமான ஊடகம்
Browsing Tag

பௌத்த மாநாடு

வடக்கில் முதன்முறையாக வடமாகாண ஆளுநரின் ஏற்பாட்டில் பௌத்த மாநாடு ….

வடமாகாணத்தில்  முதன்முறையாக பௌத்த மாநாடொன்றை நடத்துவதற்கான ஏற்பாடுகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளன. வட மாகாண ஆளுநர்…