தமிழினத்திற்கான தனித்துவமான ஊடகம்
Browsing Category

உலக வரலாறு

இன்றைய நாளில்…

1505 – போர்த்துக்கீச நடுகாண் பயணிகள் இந்தியாவுக்கு செல்லும் வழியில் கிழக்கு ஆபிரிக்காவில் கில்வா என்ற இடத்தைத்…