தமிழினத்திற்கான தனித்துவமான ஊடகம்
Browsing Category

நிகழ்வுகள்

மாங்குளத்தில் சுமார் 48 ஏக்கர் காணியில், “தமிழர் நாகரிக மையம்”…

தமிழ் மக்களின் முன்னைய காலத்து வாழ்க்கை முறை,  மற்றும் வசிப்பிடம் ஆகியவற்றைப் பிரதிபலிக்கும் வகையில், , “தமிழர்…

அரசியல் கைதிகளின் விடுதலைக்கான நடைபவனியில் யாழ் பல்கலைகழக மாணவர்களுடன் பேரணியில்…

அரசியல் கைதிகளில் விடுதலையை முன் நிறுத்தி  யாழ் பல்கலைகழக மாணவர்களினால் ஆரபிக்கப்பட்ட   நடைபவனி இன்று காலை…