தமிழினத்திற்கான தனித்துவமான ஊடகம்
Browsing Category

நிகழ்வுகள்

உலகத்தமிழர் வரலாற்று மையத்தில் இடம்பெற்ற தமிழருக்கான நூலக திறப்பு விழாவும் கவி…

கடந்த  டிசம்பர் மாதம் 30ம் திகதி  பிரித்தானியாவின் ஒக்ஸ்ஃபோர்ட் நகரில் அமைந்துள்ள உலகத்தமிழர் வரலாற்று மையத்தில்…

தேசிய உற்பத்தி திறன் போட்டியில் முல்லைத்தீவு மாவட்ட செயலகம் மூன்றாம் இடம்..

2016/2017ம் ஆண்டுக்கான தேசிய உற்பத்தி திறன் போட்டியில் முல்லைத்தீவு  மாவட்ட செயலகம் மூன்றாம் இடத்தினை…