தமிழினத்திற்கான தனித்துவமான ஊடகம்
Browsing Tag

வள்ளுவர்

இன்றைய குறள்..

குறள் 551:   கொடுங்கோன்மை. கொலைமேற்கொண் டாரிற் கொடிதே அலைமேற்கொண்டு அல்லவை செய்தொழுகும் வேந்து. உரை:, குடிகளை…

வள்ளுவர் கூறிய வீரமும்.! வீரப்படையும் புலிகளிடம் இருந்தன !

வள்ளுவர் கூறிய வீரமும்.! வீரப்படையும் புலிகளிடம் இருந்தன ! வள்ளுவர் தந்த திருக்குறள் தனி மனித வாழ்வு, சமுதாய…